Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Cílem a posláním Spolku je zajistit lepší fungování městské správy, zlepšit stav životního prostředí, podpora sportovních a turistických aktivit, zlepšení společenského prostředí a snížení životních nákladů.

 

 

Spolek Jižní Svahy Zlín byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov. Zakladatelé jsou předsedové a členové výboru společenství vlastníků, předsedové družstev a předsedové samospráv, neformálně zastupujících jednotlivé domy na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. 

 

  V oblasti životního prostředí bude Spolek prosazovat zejména:

 -         kvalitní údržbu zeleně, častější sečení trávy a odvoz posečené trávy

-         dobudování Centrálního parku

-         rekonstrukce odpadkových košů podél cyklostezky a jejich řádné čištění a      vyprazdňování

-         údržba laviček

-         vybudování Lesoparku Kocanda

-         vybudování parkovišť a parkovacích domů

-         dobudování chodníků v místech kde scházejí

 V oblasti sportovní a turistické aktivity bude Spolek prosazovat zejména:

 -         výstavbu tenisových kurtů

-         nové sítě na hřištích a oplocení sportovišť

-         zanechání travnatých hřišť na fotbal před točnou Kocanda

-         obnova dětských hřišť

-         vybudování rozhledny Kocanda

-         dobudování asfaltové cesty na fryštáckou přehradu

 V oblasti společenských potřeb bude Spolek prosazovat zejména:

-         zajištění klidu a pořádku na sídlišti,  zvýšení počtu členů městské policie

-         stanovení správce Centrálního parku

-         zlepšení zimní údržby cest a chodníků

-         oprava cest  a chodníků

-         účast, kontrolu a návrhy při jednání o územním plánu, navrhovat jeho změny a účastnit se stavebních řízení

 V oblasti životních nákladů bude Spolek prosazovat zejména:

 -         snížení cen vodného a stočného ( zrušení provozního modelu VaK Zlín )

-         snížení ceny za dodávku tepla

-         realizace konkurence v zajištění dodávek tepla

-         veřejnou soutěží dosáhnou nižších cen elektrické energie 

 

Výsledky v jednotlivých volebních okrscích Jižních Svahů

25. 12. 2014

| Rubrika: Výsledky voleb v okrscích Jižních Svahů

Vážené dámy a pánové,

chtěl bych Vám jménem Spolku Jižní Svahy Zlín a všech kandidátů Hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín poděkovat za podporu a Vaše hlasy v komunálních volbách 2014. I když náš výsledek v rámci města nebyl úspěšný a do zastupitelstva SMZ jsme nebyli zvoleni, podpora občanů z Jižních Svahů byla vysoká. V rámci 18 volebních okrsků Jižních Svahů jsme získali celkem 8,16 % hlasů, to nás řadí za vítězný STAN a dále ANO2011,ČSSD a ZLíN21-KDU-ČSL na páté místo mezi 14 volebními uskupeními, které se voleb účastnilo. V několika okrscích jsme byli dokonce třetí v pořadí a ve volebním okrsku 47 - Podlesí, jsme získali druhý nějvyšší počet hlasů. 

Díky Vaší podpoře víme, že Jižní Svahy byly a jsou na okraji zájmu odpovědných politiků města a je zde mnoho problémů a nedostatků, které je třeba vyřešit. V rámci naší práce i slibů, které jsme učinili, se budeme snažit i nadále na všechny nedostatky upozorňovat a také budeme navrhovat řešení, kontrolovat plnění předvolebních slibů, klást otázky na patřičných místech a zveřejňovat odpovědi a postoje politiků, kteří byli ve volbách úspěšnější a mají nyní odpovědnost za to, aby Jižní Svahy nebyly jen místem pro přespání, ale aby tato čtvrt vzkvétala a byla místem, do kterého se budeme rádi vracet, spokojeně tu žít a budeme pyšní, že jsme obyvatelé Jižních Svahů.

 

Jižní Svahy 2014              
      Počty hlasů jednotlivých stran      
Okrsek     JS ANO STAN KSČM KDU ČSSD
30 11941   544 1247 3369 1111 1175 1707
31 11048   516 1292 3746 624 1132 1714
32 15167   615 1486 5148 1189 1641 1970
33 8806   522 1475 1682 735 1348 1696
34 13693   1139 1943 3629 879 1718 1463
35 13223   496 1589 4003 1180 1588 1721
36 12728   742 1246 3666 901 1416 2313
37 11483   1167 1668 2719 1057 1304 1098
38 9720   681 1252 3427 824 697 1117
39 7315   356 1194 1833 826 593 757
40 12117   1029 1593 3965 586 1363 1059
41 12793   1162 1532 4305 324 1762 1118
42 12856   1103 1744 3635 538 1583 818
43 6832   770 1132 2159 402 427 519
44 12631   782 2157 3397 1470 593 1666
45 12274   1230 1767 3770 252 1063 1193
46 12332   1276 1570 4514 371 944 606
47 15769   3223 1665 4755 446 1213 1506
  212728              
  5 188   17353 27552 63722 13715 21560 24041
                 
    Procent 8,16 12,95 29,95 6,45 10,14 11,30
                 
    Pořadí 5 2 1 6 4 3
 

Otázky ze zastupitelstva dne 4.12.2014

25. 12. 2014

| Rubrika: Projev na zastupitelstvu dne 4.12.2014

 Dne 4.12.2014 jsem v rámci diskuse občanů vystoupil a zeptal jsem se pana primátora Adámka (STAN) a jeho náměstka Kamase (ANO2011) na několik podstatných záležitostí ve věci vytunelování městské organizace Vodovody a kanalizace Zlín.

 

Pane primátore, jak zajistíte, aby statutární město Zlín (dále jen SMZ) mohlo na valných hromadách VaK Zlín platně hlasovat ve všech otázkách souvisejících s fungováním tohoto podniku a vykonávat tak s péčí řádného hospodáře a v souladu se zákonem o obchodních korporacích svá spoluvlastnická práva?

 

Pane primátore, STAN psal před volbami o prodeji části podniku a provozním modelu jako o „ vykutáleném projektu „ a o tom, že doufáte, že „jednou soud rozhodne spravedlivě o této kulišárně“. Co uděláte pro to, aby tento projekt skončil?

 

Pane primátore, co uděláte pro to, aby představenstvo VaKu, ve kterém sedí zástupci SMZ, neprotahovalo spolu s předraženými právníky, kteří zatěžují ekonomiku VaKu svými milionovými palmáre, soudní jednání a neodvolávalo se proti rozhodnutí, které je v zájmu VaKu, jeho akcionářů, SMZ a všech obyvatel zlínského kraje?

 

Pane primátore, co uděláte, s ohledem na Vaši povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, pro to, aby se VaK Zlín stal právnickou osobou v pozici oprávněného žadatele o dotace a to dříve, než skončí všechny operační programy určené pro investice do vodohospodářské infrastruktury?

 

Pane náměstku Kamasi, chci zeptat, opět v souladu s vašimi předvolebními sliby, jak chcete zrušit nevýhodný a proto nesmyslný způsob prodeje vody přes VEOLII ? A jak chcete snížit cenu vodného a stočného?

 

Pavel Sekula

Předseda Spolku Jižní Svahy Zlín

Odpovědi obou odpovědných politiků zveřejníme ihned, jakmile je obdržíme. Text celého vystoupení najdete níže.

 

Odpadkové koše v okolí Centrálního parku

27. 11. 2014

| Rubrika: Nedostatky sídliště

Že je sídliště špinavé, zanedbané, s problémy s parkováním aut a nevyhovujícími chodníky, to už jsme si všichni všimli. Většina z nás se s tímto stavem buď spokojila, nebo to raději ani nechceme vidět ( nejspíš ani vědět ).  Kdo si myslel, že alespoň v okolí Centrálního parku na Jižních Svazích bude situace lepší, škaredě se zmýlil.

O stavu zanedbaných laviček jsem psal minule a není na ně pěkný pohled. Samostatnou kapitolou jsou odpadkové koše. Původně byly okolo roku 2003 nainstalovány odpadkové koše, které byly nadčasové, vzhledné a také odolné. Tedy byly by odolné, pokud by se při jejich instalaci nešetřilo časem a betonem.

 

20141021_112043.jpg

Původní odpadkové koše. Jsou nadčasové, s dobrým designem, o čemž svědčí i to, že těmito koši byl osazen upravený park Komenského v centru města.

 

20140825_065445.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože však většina těchto košů byla při instalaci zapuštěna do plytkého základu, brzy došlo k jejich vyviklání a devastaci. Pouze několik jich díky hlubším základům ( tak, jak správně melo být provedeno ) přežilo a dokazují svoji odolnost  a oprávněnost svého  umístění. Místo poškozených košů, jejich opravy nebo rekonstrukce, však město nainstalovalo odpadkové koše, které  jsou mimořádně nevzhledné, zvláště pak i díky své schopnosti naklánět se do různých směrů.

20141021_112117.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p6040068.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vražedná je ovšem kombinace, když je tato "potvora" umístěna vedle zašlé lavečky....

20141021_112005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další příklady této "krásy" můžete najít ve fotogalerii na webu www.jszlin.cz.

Na facebooku Jižní Svahy Zlín jsem tento týden psal o tom, že Otrokovice byly hlasováním zvoleny za nejkrásnější obec a město Moravy a Čech pro rok 2014. Pokud se bude chtít město Zlín v této anketě také pokusit umístit na předním místě, nezbývá, než lépe pečovat nejen o střed města, ale také o jeho okraje. Jak ale můžeme chtít, aby lépe vypadalo okolí domů, když se radnice neumí postarat ani okolí největšího zlínského parku. Nedívím se, že se o Zlínu říká, že je to větší dědina s trolejbusy.

A omlouvám se mnoha vesničkám a obcím, protože vím, že si svého okolí váží více a lépe se o něj starají než tady u nás ve Zlíně..

Pro ilustraci, na sídlišti v blízkosti domů pak koše vypadají takto:

20141021_112612.jpg

 

20141021_112607.jpg

 

20141021_112308.jpg

 

 

 

Schválení prováděcí vyhlášky

14. 11. 2014

| Rubrika: Schválení prováděcí vyhlášky

 V pátek 7.11.2014 byla zveřejněna schválená prováděcí vyhláška k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V příloze ke ztažení najdete článek s MFDnes ze soboty 8.11., kde se o povinnosti vybavit byty poměrovými měřiči píše v souvislosti s touto prováděcí vyhláškou.

KE STAŽENÍ

 

 

 

Stav laviček

25. 10. 2014

| Rubrika: Nedostatky sídliště

Statutární město Zlín selhává nejenom v údržbě městské zeleně ale na následujícím příkladu vidíme, že město zcela selhává také v údržbě a správě městského mobiliáře. Alespoň na sídlišti Jižní Svahy. Následující fotky jsou z října 2014. 

20141021_111654.jpg20141021_111657.jpg20141021_111704.jpg20141021_111709.jpg20141021_111715.jpg20141021_111723.jpg20141021_111729.jpg

 

Zápis ze schůze výboru dne 15.10.2014

18. 10. 2014

| Rubrika: Schůze výboru

 

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

 

Zápis ze schůze výboru spolku

 

Místo konání:            15.10.2014 18:00 hodin, kancelář BD Podlesí 5407

 

Přítomni:                   Pavel Sekula, Pavel Dočkal, Vratislav Hladký

 

 

 

Výbor spolku navrhl výzvu k úhradě členského vkladu ve výši 300,- Kč se splatností do konce měsíce listopadu. Výzva bude poslána členům spolku mailem.

 

Pro : 3                         Zdržel se : 0                           Proti : 0

 

Výzva byla schválena.

 

 

 

Členové výboru se dohodli, že změnami územního plánu, věcmi územního a stavebního řízení v oblasti JS se bude zabývat Pavel Dočkal.

 

 

 

Pavel Sekula a Vratislav Hladký budou dále pracovat na získávání podpory z výborů SVJ a výborů samospráv jak ze stávajících tak i nových domů na JS.

 

 

 

V rámci webu spolku vytvoří výbor spolku novou rubriku s databází dodavatelů služeb v oblasti JS.

 

 

 

Výbor spolku bude pracovat na získání informací o problémech okolí domů na JS a o místech vhodných na budování parkovacích domů a míst vhodných k rozšíření stávajících parkovišť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze skončila v 19:10 hodin.

 

 

Zapsal:              Pavel Sekula                                                                       Zápis ověřil:     Pavel Dočkal

 

Zápis z členské schůze dne 24.9.2014

16. 10. 2014

| Rubrika: Členské schůze

 Zápis členské schůze Spolku Jižní Svahy Zlín

 

Datum :          24.9.2014

Místo konání:    Salonek restaurace NOVEX

18,09 hod. přítomno 14 členů s právem hlasovat

Zapisovatel:

Pavel Dočkal - Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatel hlasů:

Pavel Sekula – Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

Ověřovatel zápisu :

Vratislav Hladký - Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Program členské schůze:

1. Administrativní záležitosti a zpráva o činnosti výboru

2. Změna stanov – zvýšení členů výboru spolku na pět

3. Volba nových členů výboru spolku

4. Stanovení výše ročního členského příspěvku – 300,- Kč

5. Záměry a cíle spolku pro následující období

6. Různé

1. Zpráva o činnosti spolku.

Zprávu o činnosti spolku včetně zprávy o hospodaření přednesl předseda spolku a je přílohou tohoto zápisu. Členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí.

2. Změna stanov – zvýšení členů výboru na pět

Jak vyplynulo ze právy o činnosti spolku, navrhuje výbor spolku, s ohledem na další práci a úkoly spolku, zvýšení počtu členů výboru spolku na pět.

– Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdrželo – SCHVÁLENO

Členská schůze schválila svým usnesením zvýšení počtu členů výboru na pět.

3. Volba nových členů výboru

Představenstvo navrhlo jako čtvrtého člena představenstva paní Šárku Tesařovou ( místopředsedkyně SVJ Na Honech 4919 ).

– Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

Členská schůze schválila svým usnesením paní Šárku Tesařovou členkou představenstva spolku. Pátého člena představenstva představenstvo navrhne ke schválení později.

V 18:45 bylo přítomno 13 členů spolku s právem hlasovat

4. Stanovení výše ročního členského příspěvku – 300,- Kč

Představenstvo navrhlo výši ročního členského příspěvku na činnost spolku 300,- Kč se splatností jednoho měsíce od výzvy učiněné dopisem představenstva i v mailové podobě. Vybrané prostředky budou požity na běžnou činnost spolku.

– Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Členská schůze schválila svým usnesením stanovení ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč s měsíční splatností od výzvy učiněné představenstvem.

 5. Záměry a cíle spolku pro následující období

Předseda spolku Pavel Sekula v rámci tohoto bodu navrhl, aby mimo stanovené cíle a záměry spolku, které byly specifikované při založení spolku, které je třeba plnit, řešit a pokračovat v rozpracovaných projektech, je třeba rozšířit je o oblasti, které by mohly vycházet vstříc jak stávajícím členům, tak i ostatním potencionálním zájemcům o členství. Mezi takovéto úkoly patří vypracování poradenského portálu ( v rámci upraveného a modernizovaného webu spolku ),  zaměřujícího se na pomoc při řešení běžných i specifických problémů, se kterými se jako členové bytových družstev nebo členové společenství vlastníků potýkáme. Vhodné by mohlo být i členství v organizaci „ Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR,z.s.“.

Jinou takovouto myšlenkou je vytvoření společné správcovské firmy, která by nahradila správcovské firmy se kterými nejsou dobré zkušenosti , nebo je na nich příliš velká závislost. Nová správcovská firma členů spolku by mohla přinést pružnější a přímější jednání, snížení nákladů na správu a větší kontrolu členů spolku nad prací správcovské organizace.

V neposlední řadě je potřebné pracovat na získání širší členské základny a propagaci spolku na celých Jižních Svazích. Členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí.

6. Různé

V rámci diskuze vystoupil pan Vratislav Hladký s přednáškou na téma „Povinné měřiče tepla“. Tato přednáška byla doplněna bohatou diskuzí se členy spolku ale i s přítomnými hosty, kterých přišlo celkem 22. Přednášku a její prezentaci lze najít na webu spolku.

Členská schůze byla ukončena ve 20:45 .

Zápis zapsal:

Pavel Dočkal

Zápis ke stažení

 

 

10.10.2014 Konečně posečeno

13. 10. 2014

| Rubrika: Zlín, město zeleně nebo čeho vlastně ?

Státní pozemkový fond ve Zlíně se vyznamenal. Více jak po měsíci je konečně posečeno ! Jednou za rok to opravdu stačit nebude...

20141012_115242.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20141012_115235.jpg

20141012_115202.jpg

20141012_115158.jpg

 

 

Povinné měřiče 4

7. 10. 2014

| Rubrika: Povinné měřiče 4

Ke stažení

 

Straší vás povinnými měřiči tepla od 1. 1. 2015? Všechno je to jinak. 

 

Povinné měřiče 3

7. 10. 2014

| Rubrika: Povinné měřiče 3

 Ke stažení

 

Straší vás povinnými měřiči tepla od 1. 1. 2015? Všechno je to jinak.

 

Povinné měřiče 2

7. 10. 2014

| Rubrika: Povinné měřiče 2

Ke stažení

 

Straší vás povinnými měřiči tepla od 1. 1. 2015? Všechno je to jinak. 

 

Povinné měřiče 1

7. 10. 2014

| Rubrika: Povinné měřiče 1

Ke stažení

 

Straší vás povinnými měřiči tepla od 1. 1. 2015? Všechno je to jinak. 

 

Prezentace přednášky

7. 10. 2014

| Rubrika: Prezentace přednášky

Volební plakát 4.

4. 10. 2014

| Rubrika: Volební plakáty

 sbh-c220-in14100408531.jpg

 

Volební plakát 3.

4. 10. 2014

| Rubrika: Volební plakáty

 

sbh-c220-in14100408530.jpg

 

Akce na podporu zachování sportovišť na Podlesí dne 27.9.2014

4. 10. 2014

| Rubrika: Projekt na zachování sportovišť na Podlesí-výstavba oplocení a tenisových kurtů místo obytných domů

AKCE NA PODPORU ZACHOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ NA PODLESÍ.

Dne 27.9.2014 uspořádal Spolek Jižní Svahy Zlín první ročník volejbalového turnaje O pohár Spolku Jižní Svahy Zlín. Vítězem se stalo družstvo mladých sportovců Plameňáci, kteří převzali hodnotnou hlavní cenu a trofej pro vítězné družstvo. Turnaje se zúčastnili celkem tři týmy a nezbývá než doufat, že příštího ročníku se po lepší přípravě zúčastní více týmů

Tato soutěž byla součástí  společenského odpoledne, při kterém byl představen projekt zachování sportovišť na Podlesí. Jedná se o oplocení jednoho stávajícího fotbalového hřiště a vybudování oplocených tenisových kurtů v lokalitě pod konečnou zastávkou Kocanda.

Vydařené odpoledne bylo příležitostí pro děti i dospělé ukázat, jak je možné oživit různé části Jižních Svahů. K poslechu hrála kapela Otava, bylo zajištěno občerstvení a všeobecnou dobrou náladu z hezkého počasí a možností setkat se a popovídat si o tom, co je možné vylepšit na JS, umocňovaly dětské hry a zábava pro celé rodiny, jak je patrné z fotografií.

Vyvrcholením odpoledne byl vzlet horkovzdušného balónu, který sledovali desítky lidí. Fotky ( najdete je v příspěvku i ve FOTOALBUMU ) jsou výmluvným svědkem toho, jak po dlouhé době, ne-li poprvé, žilo Podlesí zábavou a nadějí, že je možné změnit věci k lepšímu.

 

pozvankadl.jpg

Pavel Sekula   

Předseda Spolku Jižní Svahy Zlín                                                                                                                                      

 

VIZUALIZACE

21. 9. 2014

| Rubrika: Projekt střediska sportu a mládeže TSDM

Představujeme vizualizaci TCDM na místě současného "TORZA" na Jižních Svazích nad Billou. Pro srovnání uvádíme i snímek současného stavu. Z vizualizace je patrné, že dalším přínosem navrženého řešení, jsou nová parkovací místa pro obyvatelé domů na ulici Okružní.

zakres-final.jpg

zakres-original.jpg

 
 

Zlínský deník, sobota 20.9.,strana3.

20. 9. 2014

| Rubrika: Z tisku

 Ve Zlíně byla podepsána Aliance voda Zlínu

Ve Zlíně byla podepsána Aliance voda Zlínu Autor: DENÍK/Lukáš Fabián

dnes 07:58

Zlín – „My, níže podepsaní představitelé politických stran a hnutí ve Zlíně, tímto deklarujeme, že přistupujeme do Aliance voda Zlínu, abychom spolupracovali na dosažení nižší ceny vodného a stočného pro obyvatele a podniky Zlínska a trvale udržitelného rozvoje vodohospodářské infrastruktury."

FOTOGALERIE

 

Tak toto společné prohlášení podepsali včera ve Zlíně lídři čtyř politických stran a uskupení. Pod něj se podepsal Václav Tomášek z Nezávislých za otevřený a prosperující Zlín. Za hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín se podepsal Pavel Sekula. Za Stranu Práv Občanů se připojil Lubomír Nečas a konečně čtvrtým „do party" je lídr Strany svobodných občanů Jiří Procházka.

„Občanům by ani možná tolik nevadila cena za vodu, kdyby měli jistotu, že se tyto peníze investují do oprav a do budoucnosti. Bohužel to se neděje a zisk se vyvádí pryč," konstatoval Lubomír Nečas. Podle Pavla Sekuly snad nemůže být možné, aby za současnou situaci mohla jen nějaká jedna osoba.

Rád bych věděl, zda se nejedná o nějaký organizovaný komplot," položil si řečnickou otázku Sekula.

„Řada měst čeká, jak to dopadne ve Zlíně a čekají na precedent. Že od Veolie utekla i Paříž a Berlín, také o něčem svědčí," připomněl Václav Tomášek.

„Máme společný zájem vytvořit širokou koalici měst a obcí, které budou spolupracovat v zájmu spotřebitelů," doplnil Jiří Procházka. (fab)

Autor: Lukáš Fabián

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zline-byla-podepsana-aliance-voda-zlinu-20140920.html

 

Kandidátní listina

20. 9. 2014

| Rubrika: Kandidátní listina

 kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva města Zlína

konané ve dnech 10. a 11. října  2014

 

Sdružení politického hnutí Otevřená radnice a nezávislých kandidátů

Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín

Volební číslo1.

 

 Kandidáti na listině - členové Spolku jižní Svahy Zlín

(Celá kandidátka dále v textu)

sbh-c220-in14092008180.jpg

 

Aliance Voda Zlínu

20. 9. 2014

| Rubrika: Co jsme udělali

Iniciovali jsme vytvoření Aliance Voda Zlínu.  Sestavili jsme text prohlášení a dali jsme dohromady politické strany ve Zlíně, jejich cílem a závazkem je, že v případě úspěchu ve volbách, budou jejich zastupitelé prosazovat zrušení provozního modelu a hlasovat tak, aby byla distibuce vody na Zlínsku vrácena z rukou koncernu VEOLIA WATER ( Moravská vodárenská) do Vodovodů a kanalizací Zlín. 

VaK Zlín by pak měl dostatek finančních prostředků na opravy, rekonstrukce a potřebné investice do své vodohospodářské sítě, kterou na základě provozního modelu nyní pronajímá koncernu za částku, která tento rozvoj neumožňuje.

Vak Zlín by mohl, na rozdíl od současné situace, čerpat prostředky z fondů EU.

Cena vodného a stočného by mohla klesnout na úroveň okolních vodáren.

Dne 18.9.2014 prohlášení Aliance Voda Zlínu podepsaly tyto strany a hnutí:

Nezávislí - Za otevřený a prosperující Zlín (vol.lístek č.10) , hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín (vol.lístek č.1), Strana práv občanů (vol.lístek č.12) a Strana svobodných občanů (vol.lístek č.14)

Prohlášení ke stažení

sbh-c220-in14091814111_0001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sbh-c220-in14091814111_0002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volební plakát 2.

20. 9. 2014

| Rubrika: Volební plakáty

 letaka422.jpg

 

Volební plakát 1.

20. 9. 2014

| Rubrika: Volební plakáty

 letaka42.jpg

 

Webové stránky hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín

20. 9. 2014

| Rubrika: Stránky hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín

 www.hora2014zlin.cz

 

Proč kandidujeme ..

20. 9. 2014

| Rubrika: Proč kandidujeme ..

Jsme zklamáni činností politických stran ve městě Zlín. Za uplynulé nejméně čtyři volební období jsme svědky neskutečné míry korupce , klientelismu,lží a mrhání veřejnými prostředky. Prostředky vybrané od daňových poplatníků, občanů města Zlína. Město Zlín se stalo v celé republice dobře známé svými aférami. A množství udělených pokut radnici je v republice ojedinělé. Vrcholem jsou pak zlínští politici a synonymem všeho zlého, co je v politice možné, se stal odsouzený Martin Janečka ( býv.ČSSD ). Ale spolu s ním i kooperující Marián Lehocký, Boris Popesko nebo Martin Mikeska ( všichni ČSSD ), Tomáš Úlehla, Irena Ondrová, Zdeněk Blažek ( všichni ODS ), Milan Soldán a Miroslav Kašný ( oba KDU-ČSL ), Aleš Dufek ( Zlín 21 ) a mnoho dalších. Jsou zodpovědni za předražené nákupy služeb, předražené investiční akce , ze které byl Zlín pokutován mnoha miliony korun, za lži a podvody na obyvatelích při bytové výstavbě a za " okrádání " nás všech, protože  to byli právě oni, kteří zavinili vysokou cenu vodného a stočného ve Zlíně a okolí.( viz www.politikazlin.cz a www.vodazlin.cz). Nepřejeme si další prodeje koupališť, nevýhodné prodeje městských pozemků a domů politikům a jejich známým, přidělování zakázek předem vybraným dodavatelům, pokuty a špatný obraz města před veřejností. Nepřejeme si vysoké životní náklady ať už výši nájemného v nájemních městských bytech, drahou elektrickou energií nebo předraženou ceny vodného ( kdy zisky byly převedeny Moravské vodárenské - Veolii ). 

Chceme tento morální propad zastavit a změnit chování radnice ve Zlíně tak, aby byla činnost radnice průhledná, bez pokut a hlavně aby občané města Zlína skutečně pocítili, že ti, které oni volili, se o své voliče zajímají a starají. Chápeme prostě činnost radnice jako službu občanům města. Tak, jak jsme zvyklí z činností předsedů bytových družstev, předsedů společenství vlastníků jednotek a předsedů samospráv či jiných orgánů správ bytových domů ve Zlíně.

 

Protože žijeme na Jižních Svazích a pracujeme jako předsedové bytových družstev nebo předsedové a členové výborů společenství vlastníků jednotlivých domů a každý den se setkáváme s problémy a nedostatky v našem okolí, chceme se více věnovat řešením, která by obyvatelům Jižních Svahů zajistila kvalitnější životní prostředí a jejich okolí odpovídalo tomu, že se z práce vracejí do svých domovů a chtějí klid, pohodu, čisto a mít možnost zaparkovat svůj automobil nebo si vyjít do hezkého prostředí.

 

Jsme přesvědčeni, že Jižní Svahy by měly mít své zástupce v zastupitelstvu města Zlína.

Proto jsme vytvořili program pro Zlín, který si může zde přečíst a při volbách nás podpořit. 

 

Náš Zlín 9/2014

19. 9. 2014

| Rubrika: Z tisku

 dejte-jiznim-svahum-sanci-nas-zlin.jpg

 

Projekt střediska sportu a mládeže

19. 9. 2014

| Rubrika: Projekt střediska sportu a mládeže TSDM

Tento projekt je alternativou nedokončené stavby "TORZO" na Jižních Svazích nad Billou. Na místě současné nedokončené betonové stavby, poslední nedokončené memento minulé doby a největší stavební městské ostudy, navrhujeme výstavbu sportovišť, jako tréninkové centrum pro mládeže.

Vycházíme z předpokladu, že stavba dalšího nákupního centra není pro město vhodná. Sídliště Jižní Svahy je pořád relativně mladé, zvláště pak nové domy na Podlesí,Honech a Valachově žlebu. Množství předškoláků, dětí školou povinných a mládeže, přímo vybízí k podchycení talentů a prací s mladými sportovci navázat na tradici zlínských atletů. Jsme si vědomi významu Stadionu mládeže vedle Zimních lázní, avšak ochota či spíše neochota rodičů z Jižních Svahů vozit děti a mládež přes město na potřebné tréninky ať už atletické nebo fotbalové ( na Vršavu ), limituje rozvoj tohoto sportu ve Zlíně.

sbh-c220-in14091912550.jpg

V neposlední řadě, vzhledem ke kopcovitému reliéfu sídliště, jako velmi vhodné pro volnočaso-vé aktivity všech obyvatel Jižních Svahů vnímáme postavení asfaltové dráhy pro inline bruslení.

Městská sportovní hala by umožnila jak konání sportovních turnajů v házené, volejbalu či v jiných míčových hrách, tak by umožnila celoroční možnost sportovní aktivity široké veřejnosti ať už sálové kopané, volejbalu, alei tenisu nebo cvičení všeho druhu.Tato hala by také umožnila mladým atletům věnovat se svému sportu i přes zimní období.

Jsme přesvědčeni, že město i sídliště Jižní Svahy by měli  mít svoji halu pro sport ( ale určitě by se tu mohly konat nejrůznější kulturní akce ).

Jižní Svahy jako největší městské sídliště se podílí na příjmech rozpočtu z místního určení daní téměř z 50%. Investice do sídliště jsou však zanedbatelných 7%. Navrhujeme, aby město investovalo místo do Zimního stadionu, který mu ani nepatří, do rozvoje sportu na Jižních Svazích.

 

Zlín, to není jenom střed města.

 

AKTUALITY

19. 9. 2014

| Rubrika: AKTUALITY

25.12.2014 byl do rubriky KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 přidán příspěvek výsledek voleb v okrscích Jižních Svahů

25.12.2014 byl do rubriky SNÍŽENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO přidán projev ze zastupitelstva dne 4.12.2014

25.10.2014 byla přidána nová rubrika NEDOSTAKY SÍDLIŠTĚ

18.10.2014 byl přidán do rubriky SCHUZE VYBORU zápis ze schůze dne 15.10.2014

16.10.2014 byl přidán do rubriky ČLENSK0 SCHÚZE zápis z členské schůze ze dne 24.9.2014

7.10.2014 byla přidána nová rubrika MĚŘIČE SPOTŘEBY TEPLA

4.10.2014 byla přidány také dvě nové FOTOALBA. Jedno je ze snímků z akce "zachování sportovišť na Podlesí"  a druhé z letu horkovzdušným balónem nad střechami Jižních Svahů a Zlína

4.10.2014 byl přidán do rubriky PROJEKTY NA ZLEPŠENÍ OKOLÍ článek o Akci na zachování sportovišť na Podlesí ze dne 27.9.2014 včetně fotek, které také najdete ve fotoalbumu.

21.9.2014 by přidán do rubriky PROJEKTY NA ZLEPŠENÍ OKOLÍ článek VIZUALIZACE tréninkového centra dětí a mládeže .

20.9.2014 byla přidána rubrika KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014. V této rubrice najdete vše o činnosti kandidátů spolku v hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín

19.9.2014 byl přidán do rubriky PROJEKTY NA ZLEPŠENÍ OKOLÍ článek " Tréninkové středisko mládeže "

17.9.2014 byl přidán do rubriky SCHUZE VÝBORU zápis ze schůze dne 16.9.2014

14.9.2014 byla přidána do rubriky PROJEKTY NA ZLEPŠENÍ OKOLÍ pozvánka na akci " zachování sportovišť na Podlesí"

10.9.2014 byl přidán do rubriky PROJEKTY NA SNÍŽENÍ NÁKLADÚ BYDLENÍ článek o realizaci vytápění paneláku pomocí tepelných čerpadel.

10.9.2014 byl přidán do rubriky PROJEKT NA ZLEPŠENÍ OKOLÍ článek s vizualizací návrhu na zachování sportovišť na Podlesí.

 

 

Zápis ze schůze výboru dne 16.9.2014

17. 9. 2014

| Rubrika: Schůze výboru

 

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

 

Zápis ze schůze výboru spolku

 

Místo konání:            16.9.2014 18:00 hodin, kancelář BD Podlesí 5407

 

Přítomni:                   Pavel Sekula, Pavel Dočkal, Vratislav Hladký

 

 

 

Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Miroslav Klimecký, předseda SVJ Budovatelská 4812-4813, paní Vítězslava Krajčová, předsedkyně SVJ Luční 4590, paní Marika Slezáková, předsedkyně SVJ Jílová 4576, pan Jan Míča, předseda SVJ Družstevní 4565, pan Karel Šteker, předseda SVJ Podlesí 5609

 

hlasování:        pro : 3             proti :0                        zdržel se : 0

 

Členství pana Klimeckého, paní Krajčové, paní Slezákové, pana Míči a pana Štekera  bylo schváleno.

 

 

Výbor Spolku dále řešil organizaci členské schůze spolku, která se bude konat dne 24.9. Výbor rozhodl, že na tuto členskou schůzi pozve jako hosty ostatní oslovené členy výkonných orgánů společenství vlastníků a členy samospráv.

 

 

Výbor spolku se dohodl, že v rámci programu členské schůze seznámí pan Hladký přítomné se stavem výkladu zákona a prováděcí vyhlášky, kterými se nařizuje povinnost měření spotřebovaného tepla pro majitele bytových domů a jednotlivé byty.

 

 

Výbor spolku se dále zabýval přípravou akce „ Zachování sportovišť na Podlesí“ , která se uskuteční dne 27.9. u oploceného hřiště na Podlesí ( u konečné zastávky Kocanda ). Smyslem této akce je zachovat prostory nyní dvou travnatých fotbalových hřišť. Jedno hřiště by mělo být oploceno, zkulturněno a zachováno pro kopanou a místo druhého by vyrostli tenisové kurty. Obě dvě hřiště by volně přístupná veřejnosti.

 

 

Výbor spolku rozhodl o vypracování vizualizace, která by ukázala možnosti využití místa po předpokládaném odstranění stavby „torza“ na JS v prostoru nad Billou. Pavel Sekula informoval výbor o svém jednání s rakouským vlastníkem stavby a přilehlých pozemků panem Wokatschem, který je návrhům přístupný.

 

 

 

 

Schůze skončila ve 20:25 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsal:              Pavel Sekula                                                                       Zápis ověřil:     Pavel Dočkal

 

POZVÁNKA na akci ZACHOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ NA PODLESÍ

14. 9. 2014

| Rubrika: Projekt na zachování sportovišť na Podlesí-výstavba oplocení a tenisových kurtů místo obytných domů

Přijďte nás popořit a spojme naše síly, abychom zachovali životní prostor pro sport a zábavu. Vytvoříme nová hřiště na tenis a zlepšíme stav fotbalového hřiště na Podlesí. Ať máme jako rodiče možnost své děti učit sportovat. Kdo si hraje, nezlobí !

pozvanka-2.jpgPozvánka ke stažení.

 

Prezentace projektu hotové realizace - Slezská 4771-4772

10. 9. 2014

| Rubrika: Snížení cen tepla - tepelná čerpadla

 V připojeném souboru najdete prezentaci realizace projektu Odpojení od centrálního zásobovaní tepla ( CTZ ) a zajištění dodávek tepla z vlastního tepelného zdroje - vysokoteplotní tepelná čerpadla.

p8200408.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prezentaci najdete kompletní informace o záměru, legislativě, projektu, ekonomice a realizaci. Je to jedna z cest, jak snížit náklady na vytápění  v současnosti, hlavně pak v blízké budoucnosti, kdy očekáváme růst cen tepla vzhledem k vlivům nutných investic tepláren do výstavby zařízení na zabezpečení limitů  vypouštěných emisí  předepsaných EVROPSKOU UNIÍ.

PROJEKT KE STAŽENÍ

 

Fotoalbum

Z horkovzdušného balónu nad střechami Jižních Svahů a Zlína

Datum: 4. 10. 2014
Fotografií: 38
Složek: 0

AKCE " Zachování sportovišť na Podlesí " 27.9.2014

Datum: 4. 10. 2014
Fotografií: 57
Složek: 0

Sečení trávy 9/2041

Datum: 14. 9. 2014
Fotografií: 11
Složek: 0

Lavečky

Datum: 14. 9. 2014
Fotografií: 39
Složek: 0

Zlín, město zeleně nebo čeho vlastně ?

Datum: 25. 8. 2014
Fotografií: 88
Složek: 0

Sečení trávy 8/2014

Datum: 24. 8. 2014
Fotografií: 10
Složek: 0

Odpadkové koše

Datum: 15. 6. 2014
Fotografií: 25
Složek: 0

Sečení trávy 5/2014

Datum: 15. 6. 2014
Fotografií: 20
Složek: 0
 

Fotografie