Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze dne 24.9.2014

16. 10. 2014

 Zpráva o činnosti výboru Spolku jižní Svahy Zlín a záměry a cíle spolku

Zpráva o činnosti výboru Spolku Jižní Svahy Zlín

 

Spolek Jižní Svahy Zlín byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov dne 19.6.2014. Vlastní zápis do OR byl pravomocně učiněn dne 4.7.2014. Při založení spolku 14 zakladatelů zvolilo tři členy výboru. Předsedou spolku a předsedou výboru se stal Pavel Sekula, místopředsedou výboru Vratislav Hladký a třetím členem výboru je Pavel Dočkal.

Výbor spolku se od svého zvolení scházel pravidelně každé úterý jednou za 14 dní. Z toho ze tří schůzí byl učiněn zápis, který je zveřejněn na webu spolku. Na těchto schůzích byli přijati noví členové spolku. Za členy spolku bylo přijato nově 8 zástupců SVJ. Celkový počet členů spolku je tedy nyní 22.

Mezi úkoly výboru pak dále patřilo především zajistit větší informovanosti obyvatel Jižních svahů a zvláště předsedů SVJ a ostatních funkcionářů samospráv domů. V současné chvíli komunikujeme přibližně se 160 zástupci domů na JS.

Dalším úkolem byl rozvoj webových stránek spolku a také jsme rozpracovali facebookové stránky, které mají nyní dosah cca 650 osob.

Výbor také pracoval na dvou směrech rozvoje a to oblast úspory životních nákladů a oblast zlepšení okolí . V rámci úspory životních nákladů se soustřeďujeme na snížení ceny vodného a stočného (bude řečeno dále), snížení nákladů na teplo a snížení nákladů na elektrickou energii. Dne 27.8.2014 výbor pořádal seminář k této problematice. Závěry a poznatky jsou publikovány na webu spolku.                               V rámci zlepšení životního prostředí, okolí domů, jsme vypracovali dva projekty. Jeden se týká zachování sportovišť na Podlesí a druhý revitalizací plochy okolo torza nad Billou. Pro podporu zachování sportovišť na Podlesí pořádá spolek kulturně-společenskou akci dne 27.9.2014. Projekt na vybudování tréninkového centra dětí a mládeže jsme představili tento týden a najdete jej jak na webu spolku, tak na facebookovém profilu. Tento záměr je částečně projednán s majitelem torza a pozemků kolem něj, rakouským podnikatelem Francem Wokatschem.                                     

V neposlední řadě členové výboru ve spolupráci s hnutím Otevřená radnice postavila kandidátku pro komunální volby ve dnech 10.-11.10.2014. Kandidátka je postavena výhradně z nestraníků a téměř ze sta procent z obyvatel Jižních Svahů. Na vlastní kandidátce je 11 členů spolku. V rámci opatření na snížení ceny vodného a stočného jsme připravili text a iniciovali vznik Aliance Voda Zlínu. K této alianci přistoupili dne 18.9. na společné tiskové konferenci lídři politických stran Nezávislí – pan Tomášek, Strana práv občanů – pan Nečas a Svobodní – pan Procházka. Založení Aliance bylo publikováno v tisku ( Zlínský deník ) a je na internetových portálech.

Hospodaření spolku

Spolek do této chvíle hospodaří na základě soukromých darů. Příjmy spolku činily 3.411,-Kč a výdaje byly 2411,-Kč. Na BU spolku je tak nyní k dispozici 1.000,-Kč

Záměry a cíle spolku

Výbor spolku má zato, že mimo stanovené cíle a záměry spolku, které byly specifikované při založení spolku, které je třeba plnit, řešit a pokračovat v rozpracovaných projektech, je třeba rozšířit je o oblasti, které by mohly vycházet vstříc jak stávajícím členům, tak i ostatním potencionálním zájemcům o členství. Mezi takovéto úkoly patří vypracování poradenského portálu ( v rámci upraveného a modernizovaného webu spolku ), zaměřujícího se na pomoc při řešení běžných i specifických problémů, se kterými se jako členové bytových družstev nebo členové společenství vlastníků potýkáme. Vhodné by mohlo být i členství v organizaci „ Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR,z.s.“.

Jinou takovouto myšlenkou je vytvoření společné správcovské firmy, která by nahradila správcovské firmy se kterými nejsou dobré zkušenosti , nebo je na nich příliš velká závislost. Nová správcovská firma členů spolku by mohla přinést pružnější a přímější jednání, snížení nákladů na správu a větší kontrolu členů spolku nad prací správcovské organizace.

Jak vyplývá z této zprávy a z množství úkolů, které jsou na JS podle nás zapotřebí řešit, výbor spolku navrhuje rozšířit počet členů výboru na 5.

 

 

Ve Zlíně dne 24.9.2014