Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aliance Voda Zlínu

20. 9. 2014

 Prohlášení Aliance Voda Zlínu

 

My, níže podepsaní představitelé politických stran a hnutí ve Zlíně, tímto deklarujeme, že  přistupujeme do Aliance Voda Zlínu, abychom spolupracovali na dosažení nižší ceny vodného a stočného pro obyvatele a podniky Zlínska a trvalého a udržitelného rozvoje vodohospodářské infrastruktury.

 

Tohoto cíle můžeme dosáhnout, dají-li nám voliči svoji důvěru tím, že budeme jako zastupitelé prosazovat ukončení protiprávního smluvního vztahu s Veolií a vrácení distribuce vody do Vodovodů a kanalizací Zlín, jakožto jediného vlastníka vodohospodářské infrastruktury měst a obcí Zlínska, bez mezičlánků a překupníků.

 

Naše strany a hnutí se nikdy nepodílely na tunelu století ve Zlíně, jehož důsledkem je dlouhodobě nejdražší voda ve Zlíně, VaK nemůže na svůj rozvoj a na investice do vodohospodářské infrastruktury získat Evropské dotace a zisky plynou do zahraničí. Od roku 2004 je to téměř jedna miliarda korun.

 

Náš společný cíl je tento:

 

1)     Vrátit provozování vodovodů a kanalizací zpět do Vaku Zlín, který kontrolují města a obce

2)     Zajistit postavení Vaku Zlín, jako subjektu oprávněného žádat o dotace z EU a zajistit čerpání dotací z EU

3)     Uplatnit náhradu škod a vymáhat neoprávněné obohacení vzniklé protiprávním postupem od roku 2002 až dosud, a tyto zdroje použít na financování obnovy infrastruktury, případně k spolufinancování dotačních projektů

4)     Zajistit cenu vody v obdobné výši jako mají sousední okresní vodárny ve Zlínském kraji

5)     Vyvodit obchodní i trestní odpovědnost vůči osobám odpovědným za tunelování Vaku Zlín   

      

Podstatou problému je skutečnost, že zisky z distribuce vody byly de facto „privatizovány“ soukromému subjektu, Francouzskému koncernu VEOLIA, zastoupenému dnes Moravskou vodárenskou, ten přitom zdroje vybrané z peněz lidí za vodné a stočné zpět do infrastruktury na Zlínsku neinvestuje. Tento stav nastal v roce 2004 a zodpovědnost za něj nesou tehdejší politické strany a jejich reprezentanti ve vedení města, především ČSSD (Martin Janečka, náměstek primátora), ODS (Tomáš Úlehla, primátor), KDU-ČSL (Milan Soldán, člen rady SMZ, Miroslav Kašný zastupitel) a ZHN ( Jaromír Šebík, zastupitel, dnes předseda představenstva VaKu) a Svatava Nováčková ( náměstkyně primátora, dnes kandiduje za ODS).

 

O zakonzervování tohoto protiprávního a naprosto nevyhovujícího stavu se pak postaraly i současné koaliční strany na Zlínské radnici, které kandidují i v letošních volbách (TOP09, Zlín 21, STAN,KDU-ČSL ). Navzdory rozhodnutí Krajského soudu v Brně o neplatnosti valné hromady umožňující převod části podniku, totiž neudělaly pro tolik potřebnou změnu zhola nic. Ba co více, Aleš Dufek, náměstek primátora (strana Zlín 21), s ním v koalici Miroslav Kašný, náměstek primátora (KDU-ČSL) a současný primátor Miroslav Adámek ( STAN ) ještě současný stav aktivně brání.

 

V kontextu těchto skutečností stvrzujeme naši společnou vůli spolupracovat a hlasovat tak, aby byl zrušen převod části podniku a takzvaný provozní model, který výše jmenované umožňuje. Zavazujeme se zajistit výměnu členů představenstva a dozorčí rady VaKu a hlasování na zastupitelstvu SMZ a na valných hromadách VaKu prostřednictvím zástupců města tak, aby bylo dosaženo deklarovaného cíle.

 

Současně deklarujeme zájem vytvořit širokou koalici měst a obcí, spolupracujících v zájmu spotřebitelů tak, aby se Vak Zlín, stal oprávněným žadatelem o dotace z EU a peníze inkasované od spotřebitelů byly alokovány do rozvoje sítí v regionu a neodtékaly do zahraničí. SMZ ve spolupráci měst a obcí jednajících v tomto společném zájmu k tomu mají dostatek hlasů.

 

Deklarujeme, že princip s překupníky nebudeme zavádět ani v dalších obchodních společnostech, kde má SMZ majetkové podíl – technické služby, městská doprava, odpadové hospodářství, distribuce tepla apod.    

   

V neposlední řadě budeme usilovat o to, aby orgány činné v trestním řízení konaly, aby jednání osob, které způsobilo škody městům, obcím a obyvatelům Zlínska, posoudil nezávislý soud a byla vyvozena jejich právní odpovědnost, za vzniklý stav.

 

 

K této alianci přistupují:

 

Nezávislí – Za otevřený a prosperující Zlín                                                 Ing.Václav Tomášek CSc.

 

 

Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín     Pavel Sekula

 

 

Strana Práv Občanů                                                                                 MUDr.Lubomír Nečas

 

 

Strana svobodných občanů                                                                      Ing.Jiří Procházka