Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt střediska sportu a mládeže TSDM

Příspěvky

VIZUALIZACE

21. 9. 2014

| Rubrika: Projekt střediska sportu a mládeže TSDM

Představujeme vizualizaci TCDM na místě současného "TORZA" na Jižních Svazích nad Billou. Pro srovnání uvádíme i snímek současného stavu. Z vizualizace je patrné, že dalším přínosem navrženého řešení, jsou nová parkovací místa pro obyvatelé domů na ulici Okružní.

zakres-final.jpg

zakres-original.jpg

 
 

Projekt střediska sportu a mládeže

19. 9. 2014

| Rubrika: Projekt střediska sportu a mládeže TSDM

Tento projekt je alternativou nedokončené stavby "TORZO" na Jižních Svazích nad Billou. Na místě současné nedokončené betonové stavby, poslední nedokončené memento minulé doby a největší stavební městské ostudy, navrhujeme výstavbu sportovišť, jako tréninkové centrum pro mládeže.

Vycházíme z předpokladu, že stavba dalšího nákupního centra není pro město vhodná. Sídliště Jižní Svahy je pořád relativně mladé, zvláště pak nové domy na Podlesí,Honech a Valachově žlebu. Množství předškoláků, dětí školou povinných a mládeže, přímo vybízí k podchycení talentů a prací s mladými sportovci navázat na tradici zlínských atletů. Jsme si vědomi významu Stadionu mládeže vedle Zimních lázní, avšak ochota či spíše neochota rodičů z Jižních Svahů vozit děti a mládež přes město na potřebné tréninky ať už atletické nebo fotbalové ( na Vršavu ), limituje rozvoj tohoto sportu ve Zlíně.

sbh-c220-in14091912550.jpg

V neposlední řadě, vzhledem ke kopcovitému reliéfu sídliště, jako velmi vhodné pro volnočaso-vé aktivity všech obyvatel Jižních Svahů vnímáme postavení asfaltové dráhy pro inline bruslení.

Městská sportovní hala by umožnila jak konání sportovních turnajů v házené, volejbalu či v jiných míčových hrách, tak by umožnila celoroční možnost sportovní aktivity široké veřejnosti ať už sálové kopané, volejbalu, alei tenisu nebo cvičení všeho druhu.Tato hala by také umožnila mladým atletům věnovat se svému sportu i přes zimní období.

Jsme přesvědčeni, že město i sídliště Jižní Svahy by měli  mít svoji halu pro sport ( ale určitě by se tu mohly konat nejrůznější kulturní akce ).

Jižní Svahy jako největší městské sídliště se podílí na příjmech rozpočtu z místního určení daní téměř z 50%. Investice do sídliště jsou však zanedbatelných 7%. Navrhujeme, aby město investovalo místo do Zimního stadionu, který mu ani nepatří, do rozvoje sportu na Jižních Svazích.

 

Zlín, to není jenom střed města.