Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru

Rubriky

Zápisy

Příspěvků: 0

Příspěvky

Zápis ze schůze výboru dne 15.10.2014

18. 10. 2014

| Rubrika: Schůze výboru

 

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

 

Zápis ze schůze výboru spolku

 

Místo konání:            15.10.2014 18:00 hodin, kancelář BD Podlesí 5407

 

Přítomni:                   Pavel Sekula, Pavel Dočkal, Vratislav Hladký

 

 

 

Výbor spolku navrhl výzvu k úhradě členského vkladu ve výši 300,- Kč se splatností do konce měsíce listopadu. Výzva bude poslána členům spolku mailem.

 

Pro : 3                         Zdržel se : 0                           Proti : 0

 

Výzva byla schválena.

 

 

 

Členové výboru se dohodli, že změnami územního plánu, věcmi územního a stavebního řízení v oblasti JS se bude zabývat Pavel Dočkal.

 

 

 

Pavel Sekula a Vratislav Hladký budou dále pracovat na získávání podpory z výborů SVJ a výborů samospráv jak ze stávajících tak i nových domů na JS.

 

 

 

V rámci webu spolku vytvoří výbor spolku novou rubriku s databází dodavatelů služeb v oblasti JS.

 

 

 

Výbor spolku bude pracovat na získání informací o problémech okolí domů na JS a o místech vhodných na budování parkovacích domů a míst vhodných k rozšíření stávajících parkovišť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze skončila v 19:10 hodin.

 

 

Zapsal:              Pavel Sekula                                                                       Zápis ověřil:     Pavel Dočkal

 

Zápis ze schůze výboru dne 16.9.2014

17. 9. 2014

| Rubrika: Schůze výboru

 

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

 

Zápis ze schůze výboru spolku

 

Místo konání:            16.9.2014 18:00 hodin, kancelář BD Podlesí 5407

 

Přítomni:                   Pavel Sekula, Pavel Dočkal, Vratislav Hladký

 

 

 

Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Miroslav Klimecký, předseda SVJ Budovatelská 4812-4813, paní Vítězslava Krajčová, předsedkyně SVJ Luční 4590, paní Marika Slezáková, předsedkyně SVJ Jílová 4576, pan Jan Míča, předseda SVJ Družstevní 4565, pan Karel Šteker, předseda SVJ Podlesí 5609

 

hlasování:        pro : 3             proti :0                        zdržel se : 0

 

Členství pana Klimeckého, paní Krajčové, paní Slezákové, pana Míči a pana Štekera  bylo schváleno.

 

 

Výbor Spolku dále řešil organizaci členské schůze spolku, která se bude konat dne 24.9. Výbor rozhodl, že na tuto členskou schůzi pozve jako hosty ostatní oslovené členy výkonných orgánů společenství vlastníků a členy samospráv.

 

 

Výbor spolku se dohodl, že v rámci programu členské schůze seznámí pan Hladký přítomné se stavem výkladu zákona a prováděcí vyhlášky, kterými se nařizuje povinnost měření spotřebovaného tepla pro majitele bytových domů a jednotlivé byty.

 

 

Výbor spolku se dále zabýval přípravou akce „ Zachování sportovišť na Podlesí“ , která se uskuteční dne 27.9. u oploceného hřiště na Podlesí ( u konečné zastávky Kocanda ). Smyslem této akce je zachovat prostory nyní dvou travnatých fotbalových hřišť. Jedno hřiště by mělo být oploceno, zkulturněno a zachováno pro kopanou a místo druhého by vyrostli tenisové kurty. Obě dvě hřiště by volně přístupná veřejnosti.

 

 

Výbor spolku rozhodl o vypracování vizualizace, která by ukázala možnosti využití místa po předpokládaném odstranění stavby „torza“ na JS v prostoru nad Billou. Pavel Sekula informoval výbor o svém jednání s rakouským vlastníkem stavby a přilehlých pozemků panem Wokatschem, který je návrhům přístupný.

 

 

 

 

Schůze skončila ve 20:25 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsal:              Pavel Sekula                                                                       Zápis ověřil:     Pavel Dočkal

 

Zápis ze schůze výboru dne 13.8.2014

22. 8. 2014

| Rubrika: Schůze výboru

Zápis ke stažení

Dne 13.8.2014 byli přijati tři noví členi Spolku Jižní Svahy Zlín. Výbor na své schůzi dále rozhodl o konání neformální schůze spolku dne 27.8., na které se bude řešit příprava řádné členské schůze, předjednání některých změn stanov a bude uspořádána přednáška na téma finančních úspor při výrobě a spotřebě tepla a elektrické energie.

Celý zápis je dále.

 

Zápis ze schůze výboru dne 8.7.2014

12. 7. 2014

| Rubrika: Schůze výboru

Zápis ke stažení

Výběr z rozpravy:

 

V další rozpravě byly schváleny úkoly pro jednotlivé členy výboru. V.Hladký a P.Sekula osloví další předsedy a členy výborů SVJ a předsedy samospráv s cílem zapojit do našeho programu co nejširší okruh obyvatel Jižních Svahů

 

V rámci prosazování cílů spolku a vzhledem k blízkému termínu voleb do zastupitelstva města Zlína se členové výboru shodli na možnosti účasti v komunálních volbách pod hlavičkou hnutí „ Hnutí za otevřenou radnici“. Za tímto účelem vytvořili program hnutí pro Zlín, který bude k dispozici členům na webových stránkách. Přivítáme další zájemce a kandidáty do říjnových komunálních voleb. P.Dočkal byl pověřen napsáním vysvětlujícího dopisu. Všichni členi výboru se pokusí zajistit vhodné kandidáty do těchto voleb, kteří budou hájit zájmy spolku, obyvatel JS a města Zlína.

 

V.Hladký seznámil výbor s postupem na výstavbě nezávislého zdroje tepla pro jejich bytový dům. Dodávka tepla pomocí soustavy tepelných čerpadel by měla přinést významné úspory obyvatelům jejich domu. V případě úspěchu bude výbor informovat všechny společenství a družstva o možnostech takovýchto úspor, o postupu legislativy a výstavby a o možnostech financování.

 

Dále byl projednán plán na snížení ceny elektrické energie. Výbor vypracuje postup, který budeme prosazovat tak, aby obyvatelé JS a Zlína měli možnost podstatně snížit své náklady za elektrickou energii.

 

P.Sekula informoval výbor o protestní akci dne 11.9.2014 před radnicí SMZ ( při posledním jednání zastupitelstva )  a dále o připravovaném  shromáždění občanů s kulturním programem dne 15.9.2014 rámci programu na  snížení ceny vodného a stočného pro občany města Zlína.

 

Schůze skončila ve 21:35 hodin.