Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru dne 13.8.2014

22. 8. 2014

 

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

 

Zápis ze schůze výboru spolku

 

Místo konání:            13.8.2014 18:00 hodin, kancelář BD Podlesí 5407

 

Přítomni:                   Pavel Sekula, Pavel Dočkal, Vratislav Hladký

 

 

 

Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Jiří Miroš, předseda SVJ Luční 4570

hlasování:        pro : 3             proti :0                        zdržel se : 0

 

Členství pana Jiřího Miroše  bylo schváleno.

 

Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Petr Smolka, předseda SVJ Zelinova 7011

hlasování:        pro : 3             proti :0                        zdržel se : 0

 

Členství pana Petra Smolky  bylo schváleno.

 

Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Miloslav Jakšík, člen BD Podlesí

hlasování:        pro : 3             proti :0                        zdržel se : 0

 

Členství pana Miloslav Jakšík  bylo schváleno.

 

 

 

Výbor Spolku rozhodl o konání informativní schůze Spolku a zájemců o činnost Spolku. Na této schůzi by členové spolku řešili případné návrhy změn stanov a termín konání řádné členské schůze.

 

Výbor spolku navrhne změnu stanov spočívající v počtu členů výboru z dosavadních 3 na 5 členů.

 

Výbor spolku navrhne výši ročního členského příspěvku 300,- Kč na jednoho člena.

 

Dalšími body programu schůze by byly informace o:

 

1. Legislativě, výstavbě a ekonomice alternativního zdroje vytápění 

 

2. Vlastní distribuce elektrické energie a snížení celkové ceny elektrické energie až o 20%

 

Termín : předběžný termín 27.8.2014 v 18:00 v restauraci NOVEX pod II.segmentem

 

 

 

 

Schůze skončila ve 20:05 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsal:              Pavel Sekula                                                                       Zápis ověřil:     Pavel Dočkal