Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru dne 8.7.2014

12. 7. 2014

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

 

Zápis ze schůze výboru spolku

 

Místo konání:            8.7.2014 18:00 hodin, kancelář BD Podlesí 5407

 

Přítomni:                   Pavel Sekula, Pavel Dočkal, Vratislav Hladký

 

 

Volba místopředsedy výboru spolku. Navržen byl Vratislav Hladký – předseda SVJ Slezská 4771-72

hlasování:         pro : 3              proti :0             zdržel se : 0

 

Vratislav Hladký byl zvolen místopředsedou výboru spolku.

 

Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Tomáš Hubík, předseda výboru samosprávy Podlesí I 4966,4967

hlasování:         pro : 3              proti :0             zdržel se : 0

 

Členství pana Tomáše Hubíka bylo schváleno.

 

V další rozpravě byly schváleny úkoly pro jednotlivé členy výboru. V.Hladký a P.Sekula osloví další předsedy a členy výborů SVJ a předsedy samospráv s cílem zapojit do našeho programu co nejširší okruh obyvatel Jižních Svahů

 

V rámci prosazování cílů spolku a vzhledem k blízkému termínu voleb do zastupitelstva města Zlína se členové výboru shodli na možnosti účasti v komunálních volbách pod hlavičkou hnutí „ Hnutí za otevřenou radnici“. Za tímto účelem vytvořili program hnutí pro Zlín, který bude k dispozici členům na webových stránkách. Přivítáme další zájemce a kandidáty do říjnových komunálních voleb. P.Dočkal byl pověřen napsáním vysvětlujícího dopisu. Všichni členi výboru se pokusí zajistit vhodné kandidáty do těchto voleb, kteří budou hájit zájmy spolku, obyvatel JS a města Zlína.

 

V.Hladký seznámil výbor s postupem na výstavbě nezávislého zdroje tepla pro jejich bytový dům. Dodávka tepla pomocí soustavy tepelných čerpadel by měla přinést významné úspory obyvatelům jejich domu. V případě úspěchu bude výbor informovat všechny společenství a družstva o možnostech takovýchto úspor, o postupu legislativy a výstavby a o možnostech financování.

 

Dále byl projednán plán na snížení ceny elektrické energie. Výbor vypracuje postup, který budeme prosazovat tak, aby obyvatelé JS a Zlína měli možnost podstatně snížit své náklady za elektrickou energii.

 

P.Sekula informoval výbor o protestní akci dne 11.9.2014 před radnicí SMZ ( při posledním jednání zastupitelstva )  a dále o připravovaném  shromáždění občanů s kulturním programem dne 15.9.2014 rámci programu na  snížení ceny vodného a stočného pro občany města Zlína.

 

Schůze skončila ve 21:35 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsal:   Pavel Sekula                                                                        Zápis ověřil:      Pavel Dočkal