Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projev na zastupitelstvu dne 19.6.2014

Příspěvky

19.6.2014 Projev v diskuzi na cenu vodného

22. 6. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Projev na zastupitelstvu dne 19.6.2014

Na jednání zastupitelstva dne 19.6.2014 v rámci projevů občanů vystoupil pan Pavel Sekula - předseda BD Podlesí ve Zlíně JS s následujícím projevem :

"Dámy a pánové,

 

BD jako odběratel  vody a plátce stočného , nesouhlasí s delegací Aleše Dufka  ( strana Zlín 21 ) na valné hromadě VaKu Zlín  dne 24.6.2014.

Jak je vám jistě známo, Krajský soud v Brně naposledy 14.3.2014 rozhodl o neplatnosti unesení valné  hromady společnosti VaKu ze dne 30.4.2004 bod 4 schválení smlouvy o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská. Soudce ve svém rozhodnutí mimo jiné uvádí: že byla samosprávným orgánem způsobena nemajetková újma právě veřejnosti, občanům-voličům města Zlína.

 

Jinými slovy, město Zlín jako největší akcionář VaKu Zlín jednáním politických stran, především pak ČSSD –Martin Janečka, ODS-Tomáš Úlehla a KDU-ČSL –Milan Soldán působili proti veřejnému zájmu, proti obyvatelům Zlína a zapříčinili stav, kdy obyvatelé Zlína a okolí a podniky platí dlouhodobě daleko nejvyšší ceny vodného a stočného.

 

Soudce KS v Brně označil proces ve Zlíně jako nejbrutálnější tunel, který za dobu svého působení viděl. 

 

A vy v tomto tunelování jenom dále pokračujete. Tím, že mlžíte a zamlčujete skutečnosti, které vysvětluji, jak je to s výhodností provozního modelu a hospodařením  VaKu. Tím, že jste neudělali nic proto, aby se hospodaření s vodou vrátilo opět do rukou měst a obcí Zlínska i když k tomu je dlouhodobě možnost, kterou vám dávají rozhodnutí nejen krajského soudu v Brně ale i rozhodnutí VS v Olomouci.

 

Je to právě především pan Dufek ( Zlín 21 ) v jehož straně se nacházejí členové, kteří sedí zároveň v orgánech VaKu.Pan Dufek nejenže ukrýval výsledky auditu, které hovoří jasně o nevýhodnosti provozního modelu. Zpráva auditora , která stála několik settisíc korun mimo jiné upozorňuje na jednání v rozporu se stanovami, špatné stanovování ceny vody, neprůhledné účetnictví, porušení principu neomezeného trvání podniku , faktickém ovládání VaKu společností Moravská vodárenská ( Veolia Water ) a ve svém doporučení především navrhuje aktivně a rozhodně se zapojit do snahy dosáhnout změny nevýhodné situace vzniklé podpisem nájemní smlouvy ze dne 30.4.2004.

 Jak může tyto principy hájit pan Dufek ( Zlín 21 ), když se chová v přímém   v rozporu těmito návrhy. Když  naopak aktivně, bez pověření rady objíždí obce, aby získal podporu pro stávající stav ( tunelování ). Když se pak objeví nepohodlný předseda dozorčí rady, který si dovolí upozornit ( zcela v souladu s jeho posláním ) na rizika a nevýhodnost provozního modelu, nechá pana Rafaje vyměnit panem Chalánkem , členem ODS, která se na tunelování výrazně podílela a podílí.

 

Je třeba aby se o tomto vašem , nebojím se říci , až zločinném spolčení, dozvěděli především ti, kteří na to ve skutečnosti doplácejí, tedy občané-voliči Zlína, z jejichž kapes získala Veolia za poslední roky téměř jednu miliardu ZISKU. To díky zvýšení ceny vodného a stočného , když se slibovalo, že voda se bude zdražovat pouze o inflaci. Také se slibovalo, že VaK a obec bude moci čerpat evropské peníze na investice a údržbu infrastruktury a pravda je taková, že jen Zlín ze svého rozpočtu investuje bez možnosti čerpání dotací stovky milionu aby pak z těchto investic profitovala Veolia. To jsou důsledky prodeje části podniku a provozního modelu.

 

To , že nikdo dosud neprokázal, že z tohoto tunelu neměli prospěch osoby jako Janečka, Úlehla, Soldán, Šebík, Blažek, Kašný, Dufek nebo přímo politické strany ČSSD, ODS, KDU-ČSL nebo nyní Zlín 21 ještě neznamená, že tomu tak není. Proč by jinak proboha takou věc, darování miliardového zisku Veolii, okradení a podvedení občanů a drancování městské pokladny dělali ???

 

Z těchto důvodů odmítáme Aleše Dufka ( Zlín 21 ) jako zástupce města na valné hromadě VaKu dne 24.6.2014.

 

Navrhujeme, aby zastupitelstvo otevřelo tuto otázku a navrhujeme za zástupce města pana primátora.

Dále navrhujeme, aby zastupitelstvo delegovalo nového zástupce města Zlína do představenstva Vaku ( místo pana Šebíka ) a závázalo jej, aby ve spoluprácí se zástupci ostatních akcionářů Vaku, především Města Otrokovice, Fryštáku a dalších, jednajících ve společném zájmu, prosadil zrušení odvolání proti rozhodnutí KS v Brně a díky tomu hlavně prosadil zrušení provozního modelu a následně převedení správy vody opět pod Vak Zlín.

 

 

Vaše jednání sledují tisíce obyvatel Zlína a budou vás zanedlouho hodnotit , jak jste zastupovali jejich zájmy. Na webu www.vodazlin.cz  zveřejníme jmenovitě všechna vaše rozhodnutí, hlasování a  jejich dopad na peněženky obyčejných lidí a samozřejmě i na hospodaření města Zlína ."