Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky ze zastupitelstva dne 4.12.2014

Přečetl jsem si návrh dnešního programu a bod 34P je o delegování zástupce SMZ na valné hromady VaKu Zlín. Jak je Vám jistě známo, SMZ jako největší spoluvlastník VaKu Zlín, nemůže plně uplatňovat svá vlastnická práva prostřednictvím hlasování na valných hromadách. Má-li SMZ prostřednictvím svého delegovaného zástupce s péčí řádného hospodáře plnit své povinnosti a uplatňovat svá hlasovací práva, moje otázka zní:

Pane primátore, jak zajistíte, aby SMZ mohlo na valných hromadách VaK Zlín platně hlasovat ve všech otázkách souvisejících s fungováním tohoto podniku a vykonávat tak s péčí řádného hospodáře a v souladu se zákonem o obchodních korporacích svá spoluvlastnická práva?

V sobotních novinách jsem si opět přečetl, že voda ve Zlíně je nejdražší v kraji. Cena vodného a stočného u nás není dražší o korunu nebo o dvě, ale o 10 až 15 korun. V souladu s vašimi předvolebními sliby a programem se tedy ptám:

Pane primátore, STAN psal před volbami o prodeji části podniku a provozním modelu jako o „ vykutáleném projektu „ a o tom, že doufáte, že „jednou soud rozhodne spravedlivě o této kulišárně“. Co uděláte pro to, aby tento projekt skončil?

A co uděláte pro to, aby představenstvo VaKu, ve kterém sedí zástupci SMZ, neprotahovalo spolu s předraženými právníky, kteří zatěžují ekonomiku VaKu svými milionovými palmáre, soudní jednání a neodvolávalo se proti rozhodnutí, které je v zájmu VaKu, jeho akcionářů, SMZ a všech obyvatel zlínského kraje?

Vás, pane náměstku Kamasi, se chci zeptat, opět v souladu s vašimi předvolebními sliby, jak chcete zrušit nevýhodný a proto nesmyslný způsob prodeje vody přes VEOLII ? A jak chcete snížit cenu vodného a stočného? Předpokládám, že to prostě ohlídáte a zamakáte.

To, že je cena vody ve Zlíně a okolí nejvyšší v celém kraji je věc jedna. Dalším zločinem provozního modelu je, že Vak Zlín nemůže čerpat dotace z operačních programů k tomu určených. Zatímco okolní vodárny čerpají na investice do vodohospodářské infrastruktury miliardy korun z evropských dotací, VaK Zlín a město samotné, ani korunu.

Pane primátore, co uděláte, s ohledem na Vaši povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, pro to, aby se VaK Zlín stal právnickou osobou v pozici oprávněného žadatele o dotace a to dříve, než skončí všechny operační programy určené pro investice do vodohospodářské infrastruktury?

 

Na závěr bych snad jen chtěl upozornit všechny zastupitele, vzhledem k bodům 25P,26P a 28P, které jak jsem snad správně pochopil se týkají právě investic do vodohospodářské infrastruktury SMZ, že s ohledem k zavedení provozního modelu a smlouvám o provozu části vodovodu a provozu kanalizace mezi SMZ a koncernem VEOLIA (Moravskou vodárenskou), které odsouhlasilo v prosinci 2011 předcházející zastupitelstvo a to i hlasy některých současných zastupitelů zde sedících, jakákoliv investice do této infrastruktury přinese zisk pouze koncernu a ztrátu majiteli a investorovi, tedy SMZ. Je to proto, že nájem za pronajatou infrastrukturu koncernu, nedosahuje ani výše odpisů a město tak netvoří dostatek prostředků pro budoucí rekonstrukce a opravy. Zatímco koncern, jako jediný, má z těchto městských investic zisk. Apeluji na to, že je vaší povinností jednat s péčí řádného hospodáře a pokud se tak neděje, je to trestný čin. A myslím, že ani já, ani nikdo z obyvatel města nechce opět číst novinové titulky, které upozorňují na vyšetřování policie v souvislosti s jednáním vás, zvolených zástupců města Zlína.