Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení o zápisu spolku do spolkového rejstříku

5. 7. 2014

 L 19939-RD6/KSBR

Fj 61186/2014

 

Usnesení

 

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí JUDr. Pavlou Podivínovou v právní

věci navrhovatele: PAVEL SEKULA, Kobylská 230, 756 05 Karolinka, o návrhu na zápis

Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772, 760 05 Zlín, do spolkového rejstříku

 

takto:

 

I. Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo

19939

 

se zapisuje

 

Název:

Spolek Jižní Svahy Zlín

 

Sídlo:

Slezská 4772, 760 05 Zlín

 

Identifikační číslo:

031 41 438

 

Právní forma:

 

Spolek

 

Účel spolku:

 

Prosazování a ochrana veřejných zájmů

Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí

Jednání s příslušnými orgány městské a státní správy či jinými organizacemi ve

věcech cílů Spolku

Organizování společenských,kulturních a sportovních akcí

 

Název nejvyššího orgánu:

Členská schůze

 

Statutární orgán:

 

Předseda Spolku: PAVEL SEKULA, dat. nar. 25. dubna 1963 , r.č. 630425/1437

Kobylská 230, 756 05 Karolinka

den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci

Bydliště:

Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

 

Člen výboru: Ing. VRATISLAV HLADKÝ, dat. nar. 31. ledna 1962 , r.č.

Člen výboru: Ing. VRATISLAV HLADKÝ, dat. nar. 31. ledna 1962 , r.č.

620131/0335

J. Jabůrkové 1406, 765 02 Otrokovice

den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

Bydliště:

Slezská 4772, 760 05 Zlín

 

Člen výboru: PAVEL DOČKAL, dat. nar. 5. června 1968 , r.č. 680605/0031

Lazy VI 3704, 760 01 Zlín

den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

 

Způsob jednání:

Za spolek jedná navenek předseda spolku

 

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3

 

Den zápisu: dnem nabytí právní moci

 

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení

k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

 

V Brně dne 25. června 2014         

 

 

                                                                                  JUDr.Pavla Podivínová v.r.

                                                                                  vyšší soudní úřednice